דף הבית דבר המנהלת דבר הסגנית חוזרים להורים פינת היועצת חדר מורים יצירת קשר

תקנון בית הספר הממלכתי קהילתי ירוק "שיזף" אור-יהודה בבי"ס "שיזף" שומרים על כבוד האדם והסביבה, צורכים משאבים באופן מושכל ושומרים על המערכות האקולוגיות מתוך מחוייבות לרווחת האדם וערכי הטבע. תקנון זה נוצר על בסיס עקרונות אלו, בתהליך משותף של תלמידים, מורים והורים. התקנון הוא קובץ כללים והוראות המשרת את טובת ציבור התלמידים והמורים. מטרתו ליצור חברה מאורגנת, הוגנת ושלווה המקנה ביטחון לכל אחד מחבריה. ביצוע עקבי של הנהלים והחוקים הוא בסיס ליצירת מסגרת חינוכית נאותה בבית הספר ושמירה על אקלים מיטבי. אי ציות לנוהלי בית הספר מהווה הפרעת משמעת. חובות התלמידים, נהלי התנהגות תלבושת אחידה והופעה הולמת הופעה הולמת: 1.יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה חולצה ו/או סווצ'ר עם סמל בית הספר במשך כל ימות השבוע. 2. לשעורי חינוך גופני יש להגיע בתלבושת ספורט: חולצת תלבושת ירוקה,כובע ובקבוק מים, בקיץ. 3. לטקסים יש להגיע עם חולצת תלבושת לבנה. 4. יש להקפיד על הופעה בתלבושת בית ספר בכל פעילות חוץ בית ספרית כולל טיולים. 5. אין להגיע לבית הספר עם מכנסונים קצרצרים, מכנסים עם קרעים, לק, איפור, עגילים גדולים וכפכפים. 6. אין להגיע לבית הספר עם שיער צבוע ו/או מחומצן פסים ותספורת בלתי הולמת (מוהיקן). 7. אין לחבוש כובע במהלך השיעור בכתה. דרכי אכיפה: במידה והתלמיד יגיע ללא תלבושת תוחלף החולצה בתלבושת שביה"ס יספק ויחזירה נקייה למחרת. לא תתאפשר כניסה לכתה בהופעה/תספורת בלתי הולמת. עמידה בזמנים: על כל תלמיד להגיע בבוקר בזמן לבית הספר ולהיכנס בזמן לכל השיעורים במהלך יום הלימודים. תלמיד המאחר בבוקר לבית הספר לא תתאפשר כניסה לכיתה ללא אישור בכתב מההורים. במידה והתלמיד הגיע ללא אישור ישהה במזכירות עד לתום השיעור הראשון. במקרה של איחורים חוזרים (3 ומעלה) יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תוכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים. במידה ותלמיד מאחר באופן קבוע חלה חובה על הנהלת בית הספר לדווח לקצינת ביקור סדיר. מספר האיחורים יצויין בתעודה. איחורים לשיעור במהלך יום הלימודים: יש להקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. תלמיד המאחר בכתות א'-ב': תיערך שיחת בירור עם המורה הנוכח בשיעור, תוך ידוע מחנכת הכתה. תלמיד המאחר בכתות ג'-ו': התלמיד יחזיר את זמן השיעור שהופסד בהפסקה אחרת, ע"י שהית התלמיד עם המחנכת או מורה תורן. היעדרויות: על כל תלמיד להיות נוכח באופן קבוע במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את הכתה ו/או שטח ביה"ס ללא קבלת אישור. אחריות להשלמת החומר שנלמד בימי ההיעדרות חלה על התלמיד. בכתות א'-ב', יש להיות בקשר עם המחנכת בנוגע להשלמת החומר הלימודי. תלמיד הנעדר 1-2 ימים חייב להגיע עם אישור הורים. תלמיד הנעדר 3 ימים ומעלה חייב להגיע עם אישור רפואי. עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור להיעדר מביה"ס לצורך חופשות בארץ ובחו"ל. במידה ותלמיד נעדר מסיבה זו על ההורים לידע את המחנכת. חובת הנהלת ביה"ס לדווח על כך לקצינת ביקור סדיר. במידה ותלמיד נעדר באופן קבוע חובה על הנהלת ביה"ס לדווח להורים ולקצינת ביקור סדיר. נהלי שחרורים ויציאה מביה"ס: על התלמידים להימצא בתחומי ביה"ס במהלך כל יום הלימודים כולל הפסקות. יציאת תלמידים מביה"ס לאחר הכניסה לביה"ס בבוקר ובמהלך יום הלימודים לא תתאפשר ללא ליווי הורה או קרוב משפחה. אישור בכתב אינו מהווה אישור יציאה. לתלמידי כתות ה'-ו', יציאה משטח ביה"ס עם אישור הורים תתאפשר לאחר השעה 12:45. בכל יציאה משטח ביה"ס לפעילות חוץ בי"ס על ההורה לחתום על אישור יציאה ולהעבירו בזמן למחנכת הכתה. תלמיד שיעזוב את שטח ביה"ס מחויב ביה"ס לדווח להוריו. ביה"ס לא יכול להיות אחראי לביטחונו ובטיחותו של תלמיד המפר הוראה זו. התנהגות: אלימות היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות, ילד ומבוגר כאחד. הטיפול באלימות יהיה כזה המכבד את כל המעורבים כבני אדם ושומר על כבוד האדם שלהם ועל זכויותיהם, ובפרט על זכויותיהם להגנה על שלומם הנפשי והפיזי, להליך הוגן ולפרטיות. התנהגות התלמידים בביה"ס ומחוצה לו תהא מתוך כבוד והתחשבות בזולת. אין להשתמש באלימות פיזית ומילולית מכוונת מכל סוג שהוא העלולה לפגוע ברגשותיו או בגופו של האחר. דרכי אכיפה: המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. שיחת בירור ותיעוד המקרה. ידוע ההורים ע"י מתן "עצור" עפ"י מדרג ה"עצורים". מדרג העצורים: עצור 1 – מכתב להורה ושיחת המחנכת עם התלמיד/ה.. עצור 2 – מכתב להורה ושיחת מחנכת, תלמיד/ה והורים. עצור 3 - מכתב להורה ושיחת מנהלת, מחנכת, תלמיד/ה והורים מלווה באזהרה לפני השעיה. במקרה רביעי – תינתן השעיה. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר בתחום בית הספר ובהתאם למקרה. 5. הערה בתעודה והורדת ציון בסעיף התנהגות. במקרה של אלימות פיזית או מילולית חמורה, כגון: שימוש בכלי מסוכן, זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט (כגון: חרם), אלימות וירטואלית, אלימות חוזרת ונשנית ואלימות של תלמיד כלפי מורה, יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכתה ומנהלת ביה"ס. עפ"י שיקול דעת של צוות ביה"ס ועפ"י חוזר מנכ"ל התלמיד יושעה מביה"ס. במקרה הצורך בית הספר יפנה למשטרה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל. איסור עישון ושתיית משקאות חריפים בשטח ביה"ס ובפעילויות חוץ בית ספריות: אין לעשן בשטח ביה"ס. חל איסור על הכנסת אלכוהול לשטח ביה"ס ולפעילויות פנים וחוץ בית ספריות ולטיולים. תלמיד שיעבור על איסור זה, הוריו יוזמנו לביה"ס. ביה"ס יפעל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל. השתתפות בנבחרות ביה"ס: השתתפות בנבחרות ביה"ס הינה עפ"י כישורים מתאימים. חברי הנבחרות מייצגים את ביה"ס ולכן השתתפות באימוני הנבחרת מותנית בהתנהגות הולמת ונאותה עפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס. תלמיד שהתנהגותו תחרוג מכללי ביה"ס יורחק מאימון הנבחרת באופן מיידי. במידה ולא יחול שינוי בהתנהגותו לא יוכל התלמיד להיות חלק מנבחרת ביה"ס. כללים להתנהגות בזמן שיעור: יש לקבל את פני המורה בצורה מכובדת. בשיעור מקצועי, יש לקבל את פני המורה כאשר הציוד הנדרש לשיעור מונח על השולחן. יש להתנהג באופן נאות ועפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס ולהישמע להוראות המורה המלמדת בכיתה. הפרעה למהלך התקין של השיעור: 1. תלמיד אשר יפריע למהלך תקין של השיעור, יוזמן לשיחה עם המורה והוריו ייודעו על כך. 2. במידה והמקרים חוזרים על עצמם, תישקל הוצאת התלמיד מהכיתה ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע ועפ"י חוזר מנכ"ל. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות: השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות כגון: טיולים, הצגות, סיורים לימודיים וכל יציאה מביה"ס, היא חלק מתוכנית החובה של בית הספר. יש להתנהג באופן נאות ומכבד עפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס ולהישמע להוראות המורה. טוהר בחינות: ביה"ס מייחס חשיבות רבה לטוהר המידות ולשמירה על טוהר הבחינות. תלמיד שיעתיק בזמן מבחן או יסייע לחבר במהלך מבחן, יזומן לשיחת בירור תוך יידוע הוריו. שימוש בטלפונים ניידים, לייזר ו/או מכשירים אלקטרונים בין כתלי ביה"ס: חל איסור על שימוש כל שהוא, כולל צילום או משחקים, בטלפונים ניידים במהלך יום הלימודים. באחריות התלמיד לדאוג כי בתחילת השיעור הטלפון הנייד שברשותו יהיה כבוי וטמון בתיק. תלמיד שיעשה שימוש בטלפון הנייד במהלך השיעור, הטלפון יוחרם ויוחזר בתום יום הלימודים לתלמיד, תוך יידוע ההורים. במידה ומקרה זה יחזור על עצמו, יוזמנו ההורים לביה"ס לשיחה ולקבלת המכשיר. במקרה ויעשה שימוש לא חוקי במכשיר הנייד (צילום או הקלטה) הטלפון יוחרם ויוחזר להורים בלבד. 1. ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון ו/או המכשירים האלקטרוניים- האחריות על המכשירים הינה על התלמיד והוריו. 2. פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס. שימוש בכדור במהלך ההפסקות: 1. אין לשחק בכדור, חממה או בחבל במבואה במהלך ההפסקה. הכדור או החממה יוחרמו עד סוף היום. 2. בכדור קשיח ניתן לשחק רק במגרשים ועפ"י חלוקת המגרשים השבועית. הבאת הכדור הינה באחריות הכתה בלבד. ביה"ס לא יספק כדורים. 3. לכיתות א'-ב' ניתן לשחק בכדור ספוג בלבד בשטחים שמחוץ למגרשים. 4. כיתה שתתפוס מגרש שלא בתורה או תפריע לכיתה אחרת, לא תשחק במגרשים למשך שבוע עד חודש עפ"י שיקול הדעת של רכזת השכבה ובתיאום עם מחנכת הכיתה. כניסה לשטח ביה"ס במהלך יום הלימודים: חל איסור כניסת אורחים או כל מי שאינו תלמיד הלומד במוסד זה לשטח ביה"ס במהלך יום הלימודים. כניסת ההורים לביה"ס תתאפשר בתיאום מראש עם מורה או כל בעל תפקיד אחר. עם הכניסה לביה"ס יש להציג את עצמך ואת מטרת ביקורך בפני מאבטח. בכל מקרה אין לפנות לתלמיד שאינו בנכם/בתכם בכל עניין. זכויות התלמידים 1. הזכות לחינוך- כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין. לא יופלה תלמיד מטעמים עדתיים, על רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית של הוריו. (מתוך חוק זכויות התלמיד שהתקבל בועדת החינוך של הכנסת תשס"א). 2. זכותו של כל תלמיד לחוש מוגן ובטוח בבית הספר ובסביבתו, לזכות ביחס של כבוד מאת הסובבים אותו ולהנות מאוזן קשבת של הצוות החינוכי. 3. זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירה נעימה, שלווה ומכבדת, לרכוש ידע והשכלה נאותים והולמים במהלך שהותו בבית-הספר. 4. זכותו של כל תלמיד לתאם שיחה אישית עם כל אחד מצוות המורים או חברי הנהלת בית-הספר. 5. בכל בירור לימודי או משמעתי יפנה התלמיד תחילה אל המורה הקשור לעניינו. · אם לא יקבל מענה הולם לטענתו, זכותו לפנות אל מחנך הכתה. · אם המחנך אינו מצליח לתת מענה הולם על פי דעתו, זכותו לפנות לסגנית מנהלת בית-הספר או למנהלת בית-הספר. 6. זכותו של תלמיד לקבל חוות דעת מכל מורה לגבי התקדמותו והישגיו בלימודים בתיאום פגישה עימו. 7. התלמיד רשאי להיעדר משיעור בכדי להיעזר או להיוועץ במורה אחר, אך ורק לאחר שקיבל את הסכמת המורה המלמד בכתה. 8. תלמיד אשר נעדר מבית-הספר מסיבה שאושרה ע"י מחנך הכתה כמוצדקת, ומתקשה בהשלמת החומר שנלמד, זכאי לקבל סיוע מהמורה המקצועי